Home » Blog » Henkel Aktie | Köpa Henkel Aktier?

Henkel Aktie | Köpa Henkel Aktier?

Investera i Henkel

Ett av de bästa sätten att öka din förmögenhet är genom effektiva och kontrollerade investeringar på aktiemarknaden. Om du vill prova är det klokt att göra det med några aktier i företag med goda resultat, till exempel den tyska tillverkningsjätten Henkel.

För att komma in på aktiemarknaden och investera i Henkel måste man dock ha så mycket information som möjligt för att kunna fatta rätt beslut.

Det är därför vi har förberett denna artikel som sammanfattar all relevant information om Henkel, så att du har relevant information för att vägleda dig när du köper Henkel-aktier.

Vad är Henkel?

Henkel är ett stort tyskt företag med säte i Düsseldorf som tillverkar olika industriella och kommersiella kemikalier för konsumentbruk. Företaget har en lång historia som går tillbaka till 1876, men sedan dess har mycket förändrats, och i dag har det en bred och balanserad produktportfölj.

Henkels verksamhet sträcker sig över hela världen och är synonymt med tillväxt, innovation och teknisk utveckling. Henkel har tre sektorer som har en dominerande marknadsnärvaro: Adhesive Technologies, Beauty Care och Laundry & Home Care.

Var och en av dessa företag tillverkar lim, industrirengöringsmedel, hushållsrengöringsmedel, lim och klister för daglig användning. Dessutom finns det ett antal varumärken som är relaterade till personlig vård, t.ex. varumärken som är avsedda för hälsovård. Dessa utvecklingsdivisioner ger Henkel en utmärkt balans i intäkterna, vilket leder till rikliga utdelningar till aktieägarna.

Henkels största inflytande ligger i Europa, men företaget har utmärkta marknadsandelar i Nordamerika, Mellanöstern, Asien och, i mindre utsträckning, Latinamerika. Intressant nog innehåller Henkel aktier som är noterade på den tyska börsens DAX 30-index.

Varför köpa Henkel-aktier?

Henkel är en företagsgrupp med stark närvaro på en mycket konkurrensutsatt marknad. Men företaget visar ledarskap inom sina kärnverksamhetsområden genom att stärka sina varumärken och genom att fokusera på kontinuerlig innovation och teknisk utveckling.

Denna affärsutsikter gav Henkel en ram för rörelseresultatet på 3,2 miljarder euro, redan med hänsyn tagen till kostnader och/eller engångskostnader. Detta har gett Henkel en god popularitet på aktiemarknaden, vilket har förstärkts av en förstärkning av marknadsföringen. Det senare har gjort det möjligt för företaget att göra poäng på marknaden trots den hårda konkurrensen inom denna sektor.

Köp Henkel-aktier: Fördelar

 • Om du köper aktier i Henkel, får du aktier i det världsledande företaget inom limsektorn samt inom industri- och hushållssektorn.
 • Marknaden Schwarzkopf har en hög grad av igenkänning och engagemang bland sina konsumenter och är ett riktmärke på marknaden för personlig vård.
 • Dess produkter har en stor global konsumtion, vilket innebär stora försäljningsvolymer. År 2019 hade Henkel en total försäljning på över 20 miljarder euro. Detta innebär ett högt aktiekursvärde för Henkel.
 • Henkels breda globala räckvidd återspeglas i det stora antalet 52 000 anställda, vilket ger oss förtroende för att företaget Henkel kommer att förbli positionerat på Nasdaq-indexet under lång tid framöver.
 • Henkel har haft ett försäljnings- och resultatindex som har vuxit i mer än 10 år. Detta innebär att Henkel-aktier utgör en mycket bra investeringsmöjlighet.
 • Detta företag har ett djupt inflytande från Henkel-familjen, som innehar huvuddelen av aktiekapitalet, vilket ger det en attityd som är förenlig med en vision och ett uppdrag att arbeta tillsammans och växa.

Köp av Henkel-aktier: Nackdelar

 • Och även om Henkel har haft en tillväxtmarginal i värdet på aktierna i 2020-utvecklingen har haft en liten nedgång. Detta sammanfaller med den ekonomiska nedgång som orsakats av den globala krisen. Trots detta är aktiemarknaden i Tyskland tillräckligt stark.
 • Henkels konkurrenter har etablerat ett starkt priskrig för att försvaga Henkels försprång på marknaden och dess expansion.
 • En kontinuerlig utvärdering av konkurrenternas manövrer är nödvändig, särskilt på de asiatiska och latinamerikanska marknaderna där Henkels närvaro inte är lika stark.

Hur man köper Henkel-aktier?

Om du undrar Hur man köper aktier i Henkel? Det är bara här du får det bästa svaret. Henkel-aktier kan vara en bra möjlighet att få utdelning på stabil basis.

För att du ska kunna delta på aktiemarknaden genom att köpa Henkel-aktier till ett överkomligt pris måste du använda siffran bróker.

Brókers är mäklare eller aktiemäklare som har tillstånd av mäklarföretaget att hantera köp och försäljning av finansiella tillgångar.

Då de är mellanhänder som hanterar ditt investerade kapital är det viktigt att du letar efter en ansvarsfull, seriös och välrenommerad mäklare. Därför rekommenderar vi följande:

 • Plus500
 • XTB
 • eToro
 • Bankinter

Alla dessa är internationella mäklare så du kan investera på alla aktiemarknader utan problem, inklusive den tyska börsen DAX 30, där Henkel-aktien handlas.

Dessa plattformar är enkla att använda och visar dig också en detaljerad analys av Henkel-aktien och när priset stiger eller sjunker. Dessutom har du möjlighet att välja priset på Henkel-aktien eller alternativt välja det pris som mäklaren har fastställt.

Tips för att investera i Henkel-aktier

Investering på aktiemarknaden är inte rysk roulette där man satsar sina pengar, det är en handel som kräver tid för studier och analys. Detta gäller företagets resultat, aktiernas värde och marknadens dynamik.

Vi rekommenderar att du inte placerar pengar i investeringar som kommer att användas för omedelbara utgifter. Kom ihåg att investeringar på aktiemarknaden, hur ”säkra” de än kan verka, alltid har en risk, och dessa utdelningar uppfattas på medellång och lång sikt.

För att dra nytta av de bästa möjligheterna och undvika risker är det nödvändigt att ständigt vara informerad om aktiemarknadens rörelser, finansiella nyheter och andra händelser som påverkar dina Henkel-aktier.

Och även om du redan vet hur du ska investera i Henkel är det viktigt att du rådgör med erfarna mäklare om din nästa handel.

About the author

Pretium lorem primis senectus habitasse lectus donec ultricies tortor adipiscing fusce morbi volutpat pellentesque consectetur risus molestie curae malesuada. Dignissim lacus convallis massa mauris enim mattis magnis senectus montes mollis phasellus.

Lämna en kommentar

sv_SESwedish