Home » Blog » Köpa Aktier | Aktier Att Köpa? (2022)

Köpa Aktier | Aktier Att Köpa? | Pexcash.com

Köpa Aktier | Aktier Att Köpa? (2022)

Köp aktier

Aktierna ägs av företaget. I små företag innehas aktierna vanligen av ägaren eller direktören. Detta registreras av en notarie.

 • I stora börsnoterade företag är (en del av) aktierna fritt omsatta på börsen.
 • Därför kan vem som helst bli aktieägare i ett börsnoterat företag, och att köpa en aktie kan ses som en investering.

Hur exakt fungerar aktierna?

Genom att investera i aktier blir du en liten del av delägaren i ett stort företag. Om företaget går bra kan du som aktieägare dra nytta av detta. För närvarande är aktier en av de mest populära investeringarna i Sverige.

Varför finns det aktier?

Stora företag gör huvudsakligen sina aktier tillgängliga på börsen för att få in pengar. När ett företag går till börsen görs en del av aktierna tillgängliga för investerare. I gengäld får företaget pengar. På så sätt kan företaget växa igen.

 • En börsintroduktion (IPO) är ett billigt sätt att skaffa pengar. Till skillnad från ett lån eller en obligation behöver företaget inte betala tillbaka pengarna och inte heller betala ränta. Utdelning betalas ofta ut till aktieägarna först när företaget går med vinst. Läs mer om skillnaderna mellan aktier och obligationer här.
 • När ett företag väl har kommit in på aktiemarknaden är det lätt för det att skaffa pengar även i framtiden. Till exempel genom att senare emittera ytterligare aktier. Vi kallar detta för en aktieemission.

Hur köper man aktier?

Du kan börja köpa aktier så snart du har registrerat dig hos en mäklare. Detta är oftast ganska enkelt och du kan börja redan med en liten summa kapital. Du kan köpa aktier med tillgångar från 100 euro eller mer.

Köp aktier till bästa eller marknadspris

Så snart de tillgångar som ska investeras finns på investeringskontot kan du börja investera i aktier. Efter att ha följt anmälningsförfarandet och gjort den första insättningen kan du köpa och sälja olika aktier på några minuter. Naturligtvis finns det ett antal saker du bör undersöka innan du börjar köpa aktier online.

 1. Kontrollera börsens öppettider
 2. De flesta ställen där du kan köpa aktier erbjuder ett tydligt och enkelt sätt att hitta aktier som passar dig. Gör en sökning på aktiekurser för att göra en analys.
 3. Har du gjort en analys och vet du redan vilka aktier du vill köpa? Ange i portalen vilket företag du vill köpa aktier från och glöm inte att ange exakt hur många aktier du vill köpa.
 4. Gör en beställning och gå vidare till själva köpet. Du kan använda olika typer av order för att köpa aktier. Order är en order till din mäklare om att köpa aktier. De vanligaste orderna är limitorder och best case-order.

Inköp av aktier utomlands

Hur kan jag köpa aktier utomlands och hur kan jag köpa aktier i internationella företag? Du kan göra detta genom en av de många internationella mäklare som finns på Internet.

Det som är bra med dessa internationella mäklare är att du kan köpa aktier på alla börser, men du måste vara uppmärksam på kostnaderna, eftersom de kan skilja sig mycket mellan alla leverantörer.

 • Du kan jämföra alla leverantörer eller läsa en recension innan du fattar ett beslut.
 • Genom att jämföra alla leverantörer kan du enkelt se vad du betalar för en order på de spanska börserna eller på de internationella marknaderna.
 • När du köper aktier måste du dessutom ta hänsyn till öppningsdagarna och -tiderna på de olika internationella börserna.

Dessa kan skilja sig från dem som gäller för börsaktier i Sverige. När du köper nya aktier måste du dessutom ta hänsyn till de fluktuerande kurserna på till exempel dollarn i förhållande till euron. Dessa prisfluktuationer påverkar aktiernas slutliga resultat.

Ange en limitorder

Limitorder är den säkraste typen av order. Du kan använda den här typen av order när du köper och säljer aktier. Med en limitorder anger du det högsta pris till vilket du vill köpa aktierna.

 • Aktierna kommer att köpas till det pris som du fastställt. Detta är förstås bara möjligt om aktierna du vill köpa finns tillgängliga till det pris du har bestämt. Du kan till exempel placera en order med en limit och vänta på att priset ska sjunka lite. Sedan köper du aktierna när priset har nått den fastställda gränsen.

Placera en marknadsorder

Du kan också välja att placera en marknadsorder. Du kan till exempel ange att du vill köpa 500 aktier i ett visst företag till det pris som de erbjuds för närvarande.

 • Om du placerar en order på bästa sätt kommer aktierna du har valt att köpas till det pris som de erbjuds till.
 • När du gör en beställning på marknaden är du omedelbart säker på att du får ett köp. Köpeskillingen för aktierna kan dock visa sig vara dyrare än väntat.

Vilka är riskerna med aktierna?

Att köpa aktier är förenat med risker. Det är inte för inte som du varnas för riskerna med att köpa aktier efter varje mäklares tillkännagivande. Det är viktigt att vara medveten om riskerna med att investera.

 • Så snart du känner till riskerna kan du ta hänsyn till dem och vid behov vidta tidiga åtgärder. Som aktieinvesterare tar du risker. Nedan följer ett antal risker som är förknippade med investeringar på aktiemarknaden.

Prisrisk

Detta är till stor del relaterat till affärsrisker. Priset på en aktie fluktuerar. Om företaget presterar bra kommer aktiekursen i allmänhet att stiga eftersom det finns en större efterfrågan på aktien. Men omvänt kan aktiekursen också sjunka, t.ex. om vinsten sjunker eller om det finns andra dåliga nyheter om företaget.

Marknadsrisk

Marknadsrisken är den risk som är förknippad med marknadsvolatilitet till följd av förändringar i stämningen på finansmarknaderna. Detta sker till exempel vid centralbankernas ränteändringar, krig, attacker, naturkatastrofer eller ekonomisk recession. I allmänhet påverkar sådana händelser aktiemarknaderna som helhet och alla aktier påverkas.

Risk för konkurs

Ett företag kan naturligtvis också gå i konkurs. Detta kallas konkursrisk. Som investerare förlorar du alla dina pengar i det fallet. Ibland får aktieinvesterare en liten restbetalning, men ofta är det bara ett plåster på såren.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken att en aktie inte kan handlas eller knappt kan handlas alls. Om till exempel ett företag går dåligt och knappt någon vill köpa aktien, kan du som aktieägare ofta bara sälja aktier till ett mycket lågt pris.

Valutarisk

Valutarisk uppstår så snart du köper aktier på internationella börser utanför euroområdet. Anta att du köper Apple-aktier på Nasdaq. Du köper dessa aktier i USA med dollar. Det kan hända att dollarns växelkurs sjunker i förhållande till euron.

 • För närvarande tappar dollarn i värde gentemot euron. Därför kommer dina aktier också att vara mindre värda om du vill omvandla dem tillbaka till euro. Det finns dock också en möjlighet att värdet på dina aktier blir mer värt om den valuta du har investerat i har stigit.
 • Att sprida aktier är ett av tipsen. Därför kan det vara säkert att sprida dina aktier i olika utländska valutor. Det skapar ytterligare risk om du bara investerar i ett land där risken för växelkursfluktuationer är stor.

Vilka typer av aktier kan du köpa i Sverige?

Det finns flera olika typer av aktier som du kan köpa. Det är viktigt att känna till skillnaderna i förväg så att du kan göra ett bra val av de aktier som du tycker är mest intressanta.

 • Det finns faktiskt fem olika typer av aktier. Ordinarie aktier: Dessa ger dig en andel av företagets vinst när företaget beslutar att dela ut vinsten.

Företrädda aktier

Detta ger dig som investerare ett antal fördelar jämfört med andra aktieägare. Det är till exempel mer sannolikt att du har rätt till utdelning än ”vanliga” aktieägare.

Kumulativa preferensaktier

Dessa är nästan samma aktier som preferensaktier, men ger ytterligare rättigheter till tidigare års utdelningar om de ännu inte har betalats ut.

Prioriterade åtgärder

Det är aktier där du som aktieägare har större inflytande över det företag som du investerar i. Ett exempel på detta är att innehavare av prioriterade aktier är de första som har rätt att utse en ny direktör eller en ny övervakande direktör.

Vinstandelar

Vinstaktier är inte samma sak som vanliga aktier. Dessa aktier ger innehavaren endast rätt till en del av vinsten. Innehavaren av vinstandelar har ingen rösträtt i bolaget.

Hur mycket kostar det att köpa aktier?

Kostnaderna för att köpa aktier kan vara ganska höga beroende på vilken förmedlare som används. Om du investerar via en bank finns det olika typer av kostnader:

Förvaringsavgift

Dessa måste betalas årligen och liknar dina avgifter för kontanthantering.

Mäklar- eller transaktionsavgifter

Detta är de kostnader du betalar när du lägger en aktieorder (köp- eller säljorder). Om du investerar i aktier via livförsäkringen kan du också behöva betala transaktionsavgifter.

Genom internetbanken är dessa priser mer rimliga.

Det finns inga förvaringsavgifter och courtageavgifterna (eller transaktionsavgifterna) är i princip lägre. Beroende på mäklaren är dessa avgifter antingen fasta (t.ex. 1 euro per order) eller en procentsats av beloppet för den placerade ordern. Dessutom tar nätmäklare, som eToro, ut en uttagsavgift eller en inaktivitetsavgift om ditt konto inte används under mer än 12 månader.

Varför investera i aktier?

Många upplever att dagens låga räntor på sparande, inflation och kapitalvinstskatt snarare minskar än ökar deras tillgångar. Men genom att ta större risker kan deras tillgångar växa.

Med aktier har du dock möjlighet att uppnå en högre avkastning.

Historiskt sett har aktier i genomsnitt gett bättre avkastning än ett sparkonto.

 • Avkastningen på de spanska och internationella aktiemarknaderna under de senaste 25 åren, inklusive den 3-procentiga utdelningsavkastningen, har varit cirka 7 procent per år. Denna högre avkastning är dock inte utan risk.
 • Aktier är mycket mer lättrörliga och känsliga för nyheter. Dessutom är du mindre skyddad, så du kan till och med förlora hela din investering om du går i konkurs. Därför rekommenderar vi också att du sprider ut dig, gör din hemläxa ordentligt och inte tar risker som du inte kan bära.

Vilka frågor ska jag ställa mig om jag vill köpa aktier?

Kan du som nybörjare köpa aktier? Svaret är ja, men innan du investerar i en eller flera aktier är det viktigt att samla in tillräckligt med information. Det är det enda sättet att fatta de bästa besluten.

Här är några frågor som kan hjälpa dig att investera på rätt sätt:

 • Vet jag tillräckligt mycket om företagets omgivning?
 • Känner jag till den bransch som företaget är verksamt inom?
 • Är förvärvet av denna andel relevant för en diversifieringsstrategi?
 • Förutsäger ekonomiska indikatorer en ökning av aktiekursen? Dessa indikatorer kan vara den genomsnittliga rörelsemarginalen eller den genomsnittliga vinsten per aktie.
 • Erbjuder företaget i fråga utdelning?
 • Om så är fallet, förändras dessa utdelningar från år till år?
 • Innan du köper aktier bör du kunna besvara de flesta av dessa frågor positivt.

About the author

Pretium lorem primis senectus habitasse lectus donec ultricies tortor adipiscing fusce morbi volutpat pellentesque consectetur risus molestie curae malesuada. Dignissim lacus convallis massa mauris enim mattis magnis senectus montes mollis phasellus.

Lämna en kommentar

sv_SESwedish